Các lợi ích của “Bảo hiểm xã hội” có vẻ nhỏ, nhưng chúng rất quan trọng!

Bảo hiểm xã hội là một hệ thống bảo vệ cho công dân trong trường hợp họ gặp phải các rủi ro như bệnh tật, tai nạn lao động, mất việc làm hoặc tuổi già.Hệ thống bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.