Các chuyến lưu diễn của Taylor Swift, Beyonce hay Blackpink đang ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát trên toàn thế giới

Đặt nguy cơ lạm phát gia tăng sang một bên, vì điều đó chỉ có thể xảy ra ở một số nền kinh tế, các chuyến lưu diễn toàn cầu của Taylor Swift, Beyonce hay Blackpink sẽ giúp thúc đẩy du lịch của các nước sở tại.