Bạn đã biết Tết Hàn thực là gì chưa ? Những điều nên biết về Tết Hàn thực 2023

Mọi người thường thắc mắc Tết Hàn thực là gì ? Tết Hàn thực 2023 là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người dân Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á. Tết Hàn Thực còn được gọi là Tết Độc Đáo hoặc Tết Thanh Minh.