Sơn Tùng M-TP gặp vấn đề trước khi phát hành ca khúc “Making my way”

“Making My Way” là một ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP, được phát hành vào tháng 4 năm 2023. Ca khúc này có giai điệu vui tươi, năng động và lời bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh.