Top 5 bộ phim điện ảnh Việt Nam hay nhất “Bạn nhất định phải xem dù chỉ 1 lần”

Ngành công nghiệp phim điện ảnh Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ những bộ phim câm đầu tiên được sản xuất bởi các công ty phim nước ngoài đến những năm 1950, khi các nhà sản xuất Việt Nam đã bắt đầu sản xuất phim đầu tiên của mình.