Thông tin mới nhất hôm nay tình hình bệnh dịch H1N1 tại Thành phố Hồ Chí Minh ra sao?

Trong đầu năm 2023 gần đây, tình hình dịch bệnh ở Thành Phố Hồ Chí Minh không ngừng gia tăng mạnh, trước đó là dịch covid, những ngày gần đây lại xuất hiện thêm rất nhiều triệu chứng cúm H1N1 đặc biệt tại một số trường học