Làm điều hay và ý nghĩa nhân Ngày của Mẹ 

Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là ngày kỷ niệm nhằm tôn vinh tất cả những người mẹ trên toàn thế giới. Ngày của Mẹ hằng năm sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai của tháng 5. Đối với năm 2023, ngày của Mẹ sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 14/5/2023.