Những clip lộ hàng 18+ của các diễn viên Trung Quốc – Sự xấu hổ của truyền thông Trung Quốc

Clip lộ hàng 18+ là một thuật ngữ dùng để chỉ một đoạn video hoặc hình ảnh riêng tư của một người bị rò rỉ và lan truyền trên mạng, thường là với nội dung nhạy cảm và liên quan đến khía cạnh tình dục.