Quyền LGBT ở Việt Nam đã được công nhận hay chưa? Trên thế giới nếu kỳ thị LGBT phạt bao nhiêu tiền?

Quyền của LGBT Việt Nam (người đồng tính, song tính và chuyển giới) vẫn là một vấn đề nhức nhối. Cộng đồng LGBT ở Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với sự kỳ thị và bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.