Tết Đoan Ngọ – Sự tích và ý nghĩa trong văn hóa truyền thống của người Việt

Sự tích Tết Đoan Ngọ kể về con rắn độc giác thạch gây hại cho con người. Người dân sử dụng đánh trống, đốt lửa và treo lá chuối để đuổi ma, diệt yêu và trừ tà.