Các điểm check-in thu hút giới trẻ ở Sài Gòn hiện nay

Sau khoảng thời gian dài thành phố đóng cửa vì dịch Co-vid thì giờ đây tất cả mọi địa điểm thương mại đã được hoạt động trở lại. Từ đó, dịch vụ du lịch được mở cửa và tất cả các du khách trong và ngoài nước đều đua nhanh đổ ào ạt về check-in tại các địa điểm này tại TP.HCM.