U20 bóng đá Việt Nam tham dự Asiad – Troussier chia sẻ về việc U20 bóng đá Việt Nam Asiad (Đại hội thể thao Châu Á)

VFF đã quyết định cử đội U20 bóng đá Việt Nam Asiad 19. Bởi u20 là lực lượng kế cận quan trọng của bóng đá Việt Nam