Gợi ý những nơi vui chơi tại Sài Gòn

Chúng ta đều biết Sài Gòn là đầu mối giao thương của Việt Nam nên không thiếu những địa điểm vui chơi giải trí. Nhưng “Bây giờ đi đâu?” luôn là câu hỏi mà ai cũng hỏi trước khi ra ngoài.