Thần số học là gì? Giải mã ý nghĩa của các chỉ số trong thần số học

Thần số học (hay còn được gọi là nhân số học) là một công cụ tuyệt vời để tìm hiểu về con người, những phẩm chất và sự việc trong cuộc sống.